9 grudnia 2013

Appcelerator Titanium - też możesz napisać aplikacje wieloplatformową w Java Script, PHP, Python

Pamiętam czasy rozkminiania GUI na desktopa, aby napisać swojego klienta poczty POP3. Jak również poznawanie GTK w wersji 1 i 2, borykanie się z brakiem dobrej dokumentacji i przykładów. Pamiętam też, że QT wygrało na dokumentacji i przykładach. Dodatkowo na tym, że jest wieloplatformowe. Ktoś może pamięta, że dla PHP też istniało coś takiego jak PHP-GTK i zestaw narzędzi do desktopa napisanych w PHP ! ... Albo już ludzie zajmująyc się desktopowymi aplikacjami wygineli jak dinosaury, przez co w swojej kanciapie klepią CRM w Delphi lub C++ Builderze :-) i mają z tego np: 10k radości.

Może tyle o wspomnieniach, przedstawiam Wam doczesność składającą się z aplikacji mobilnych i narzędzi do wytwarzania aplikacji na telefony komórkowe.
Isnieje całkiem pokaźny zestaw frameworkóœ i platform, które potrafią więcej niżeli pisać funkcje w kodzie. Są już pełne SaaS platforms, czyli oparte na usługach platformy, w których określamy, czy też wyklikujemy przepływy naszej aplikacji, wgrywamy szablony dla wyglądu, a wyjściem jest kod dla wielu platform mobilnych: Android, iOS, etc.
Chciałby przedstawić nowy koncept Appcelerator Titanium, jest to technologia, która pozwala storzyć apliakcje zarówno dla desktopa, mobilne i jest alternatywną technologią referencyjną do Abode AIR

br /> Mozna np: znając Java Script zaczać pisać na iPhone - bez znajomości Objective C

Cytat ze strony oficjalnej, co można uzyskać w Appcelerator Titanium:
JavaScript-based SDK with over 5,000 APIs for iOS, Android, Windows, Blackberry and HTML5.

Jakie możliwości wymienia dokumentacja:
Features

With Titanium, you use JavaScript to code your application. Titanium's compiler will compile your application code into an efficient native executable for each target mobile platform. Titanium writes native code so you don't have to. :)

Native apps built using JavaScript
Apps are compiled and run locally with full offline support
Support for native platform UI controls
Third-party JavaScript support such as jQuery, Dojo, etc.
Support for Web views incorporating HTML5, CSS etc.
Support for in-application SQL database
Support for Geolocation (compass, geolocation, forward/reverse lookup)
Support for Camera (taking Photos, playing and recording Video)
Support for Photo Album (reading and writing)
Support for Contacts Database / Address Book
Support for Streaming Audio and Recording Audio, Audio Input Levels, Mic etc
Support for Vibration
Support for Social APIs such as Facebook Connect, Twitter, etc
Support for Yahoo YQL
Support for Web Services via REST, SOAP
Support for native Maps
Support for Push Notifications
Support for in-application Email
Support for in-application SMS, Telephone
Support for Filesystem (reading, writing, etc)
Support for Gestures (such as Shake)
Support for Platform and Device capabilities
Support for complex native views such as Coverflow, Image viewers, Table views, Grouped Views, Composites, etc.
Completely extensible via Module API for building your own controls or extending capabilities at compile-time
And much, much more.

Materiały:
http://www.codestrong.com/
https://github.com/appcelerator/titanium_mobile

Brak komentarzy: