12 grudnia 2012

Drizzle - chudy MySQL bez bajerow nie dla frajerow

Ten post traktujcie jako notatki ulatwiajace zainteresowanie sie alternatywnym silnikiem podobnym do MySqla jakim jest Drizzle:

http://www.learningdrizzle.com/

http://drizzle.org/wiki/User_Documentation
http://drizzle.org/wiki/Hudson


Film pilotarzowy

http://blip.tv/file/2559412/

http://www.google.pl/search?q=drizzle+vs+mysql&hl=pl&ei=tidbTM2GOZObOPKgzZYP&start=10&sa=N
- wstepniak n.t. tego dlaczego NIEwarto walczyc czasem z baza MySql, gdy mamy wiele polaczen
- przedstawienie cech mikrojader
- rekomendacja usuniecia zbednych funkcji z drizzle
- rekomendacja podejscisa kodowania drizzle
- rekomendacje farm / chmur, gdzie drizzle lub CassandraDB dziala jako podstawowa baza danych
- dlaczego Oracle sie boii drizzle
http://www.bluegecko.net/oracle/oracle-mysql-mariadb-and-drizzle-oh-my/
http://birdhouse.org/blog/2008/07/24/drizzle-vs-oracle/
- opisac sukces postawienia wordpressa na drizzle
http://michaelshadle.com/2009/05/14/porting-wordpress-to-drizzle-will-i-succeed/
- Drizzle and Gearman => PHP API's
http://pdxphp.org/2009/08/meetings/drizzle-gearman-and-their-php-apis/
- optymalizacja budowania z cygwin
http://www.thedeveloperday.com/building-drizzle-on-cygwin-or-getting-as-far-as-possible/
- pozytywne wiesci z polaczenia Drizzle i Gearman
http://oddments.org/?p=282Instalacja drizzle PHP + Ubuntu
http://tumblelog.jauderho.com/post/99455263/compiling-drizzle-on-ubuntu

http://bryans.tistory.com/entry/Ubuntu-910%EC%97%90%EC%84%9C-drizzle-%EC%84%A4%EC%B9%98%ED%95%98%EA%B8%B0

benchmarki
https://lists.launchpad.net/drizzle-discuss/msg03687.html

Materiały:
http://osnews.pl/drizzle-lekka-wersja-mysql-dla-webu/
http://www.networkworld.com/news/2010/051810-suns-stars-where-are-they.html?page=3
http://www.networkworld.com/news/2010/030910-rackspace-hires-to-align-with.html
http://www.networkworld.com/search/index.html?cx=014839440456418836424:mzedprvnwmy&cof=FORID:9&ie=UTF-8&q=podcast&x=0&y=0
http://dev.mysql.com/tech-resources/interviews/stewart-smith.html
http://news.oreilly.com/2008/07/mysql-forks-could-drizzle-be-t.html
http://oddments.org/?p=430
http://oddments.org/?p=349


http://webhosting.pl/Drizzle:.wersja.MySQL.przystosowana.do.aplikacji.sieciowych.

https://code.launchpad.net/~mordred/percona-xtradb/drizzle-release-merge