3 kwietnia 2018

Everything as Code - kodem opisujemy programy i systemy IT

"Everything as Code" to koncept, który przywołuje bazę programowania, czyli kod. Oczywiście większości z nas kod kojarzy się z pisaniem programów. Jednakże każdy system jesteśmy opisać również dedykowanym kodem i w ten sposób mamy zapewnionie analogicznie jak w przypadku programów sprawniejsze rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych.

Zgodnie z trendami w IT doszło do takiej sytuacji, że frazes "as code" został wykorzystany do wielu produktów, które pokrótcec w tym wpisie chciałbym przedstawić. Oto najpopularniejsze pojęcia, które bardzo silnie wpływają na propagowanie omawianej filozofi "... as code" w IT.

Configuration as Code

Configuration as Code ( CaC ) - Konfiguracja jako kod jest praktyką traktowania wszystkich części systemu jako kodu. Oznacza to przechowywanie konfiguracji wraz z kodem źródłowym w repozytorium, takim jak git lub svn. Przechowywanie konfiguracji kompilacji, właściwości aplikacji i konfiguracji wdrażania jako kodu oznacza, że ​​są one śledzone i można je odtworzyć jednym kliknięciem. Oczywiście w sytuacji ingerencji osoby z zewnątrz do systemu łatwo przywrócić stan konfiguracji automatycznie.

Centralne zarządzanie nawet bardzo rozproszoną konfiguracją to klucz do bezpiecznego i stabilnego systemu, w którym wiemy dlaczego coś działa zgodnie z ustawieniami.

Infrastructure as code

Infrastructure as code - ( IaC ) - Infrastruktura jako kod obejmuje projekt systemu, również zapisany jako kod. W starym świecie IT infrastruktura wymagała specjalistycznych umiejętności oraz fizycznego sprzętu i kabli do zainstalowania. Systemy były cenne lub nie były często dotykane / aktualizowane, ponieważ ludzie, którzy je stworzyli, nie działają już dla firmy. Początek przetwarzania w chmurze i aplikacji natywnych w chmurze sprawił, że jest to tania i łatwa w rozlokowaniu infrastruktura wirtualna. Przechowując konfigurację środowisk wirtualnych jako kodu, można je cyklicznie przetwarzać i odtwarzać w razie potrzeby.

Automatyzacja wdrożeń to klucz do bezpiecznego i stabilnego systemu, w którym poszczególne bloki / usługi / mikroserwisy mają swoją znaną z góry rolę.


Dlaczego infrastruktura jako kod?

Wirtualizacja, chmura, kontenery, automatyzacja serwerów i sieci zdefiniowane przez oprogramowanie powinny uprościć pracę działu IT. Zapewnienie, skonfigurowanie, zaktualizowanie i utrzymanie usług wymaga mniej czasu i wysiłku. Problemy powinny być szybko wykrywane i rozwiązywane, a systemy powinny być konsekwentnie konfigurowane i aktualne.
Pracownicy IT powinni spędzać mniej czasu na rutynowych pracach, mając czas na szybkie wprowadzanie zmian i ulepszeń, aby pomóc ich organizacjom w zaspokajaniu ciągle zmieniających się potrzeb współczesnego świata. Ale nawet z najnowszymi i najlepszymi nowymi narzędziami i platformami zespoły ds. Obsługi IT wciąż uważają, że nie nadążają za codziennym obciążeniem pracą. Nie mają czasu na rozwiązywanie długotrwałych problemów z ich systemami, a tym bardziej ich modernizację, aby jak najlepiej wykorzystać nowe narzędzia.
W rzeczywistości chmura i automatyzacja często pogarszają sytuację. Łatwość dostarczania nowej infrastruktury prowadzi do ciągle rosnącego portfolio systemów i potrzeba coraz więcej czasu, aby wszystko się nie zawaliło. Przyjęcie narzędzi chmurowych i automatyzacyjnych natychmiast obniża bariery dla wprowadzania zmian w infrastrukturze. Jednak zarządzanie zmianami w sposób poprawiający spójność i niezawodność nie wychodzi z pudełka z oprogramowaniem. Potrzeba ludzi, aby zastanowili się, w jaki sposób wykorzystają narzędzia i wprowadzą systemy, procesy i nawyki, aby skutecznie z nich korzystać.

Wartościowy cytat z wartościowej książki o IaC odpowiadający na postawione pytanie. Przy okazji polecam tą książkę jako lekturę podstawową w tym temacie. Oto jak prezentuje się okładka:Potężne narzędzia operacyjne DevOps we współczesnych systemach IT

Od wielu lat poskramiamy rozwiązania w chmurach prywatnych, publicznych i hybrydowych. Zdecydowanie więcej Dev niżeli Ops jest obecnie w codziennej pracy w nowowczesnym dziale IT.

Koncept DevOps to stałe poszukiwanie możliwości automatyzacji powtarzalnych admińskich działań poprzez rozwój warsztatu developerskiego. Automatyzacja infrastruktury poprzez kod uwypukla ten koncept.

Najczęściej kod opisujący infrastrukturę to specjalny język domenowy DSL (ang. Domain Specific Language), czyli rozwiązujący problemy określonej dziedziny. W tym przypadku problem to opis konfiguracji i kolejności instalacji poporzez skrypty automatyczne naszych maszyn, systemów i  oprogramowania na nich.
Najczęściej plików definicji nie piszemy od zera, gdyż analogicznie do języków programowania istnieją biblioteki, które ułatwiają nam wiele typowych czynności t.j. ustawienie strefy czasowej, automatyzacja aktualizacji, czyszczenie starych kerneli z listy, postawienie serwera www, itp.Przedstawiam poniżej kilka gotowych do użycia ideii oraz narzędzi automatyzacji i wsparcia operacyjnego dla świeta DevOps (pod linkiem mój odrębny artykuł p.t. "Fenomen DEVOPS na ratunek dla skostniałych i niezbyt wydajnych zespołów w IT (programista i administrator w jednym)").


Puppet - bazując na dialekcie języka Ruby powstał pakiet pierwotnie pod banderą 'Puppet Labs' do zarządzania farmą maszyn. Obecnie Puppet doczekał się wersji 5 co potwierdza jego popularność wśród środowsk produkcyjnych. Działa dość sprawnie i zasadniczo tworzymy plik z rozszerzeniem *.pp a wnim zawieramy recepturę. Oczywiście dotyczyła będzie w praktyce całej farmy/klasy maszyn a nie jednej maszynki. Taka receptura trafia do repozytorium, z którego puppet-agent - zainstalowany na maszynce tuż po postawieniu z kanonicznego obrazu systemu - pobiera sobie przebieg działań i skutecznie je wykonuje.   


Ansible - to narzędzie do provisioningu, któro pozwala na podłączenie się do node/maszyny, wgranie tam modułów. Moduły to zasoby wykorzystywane w opisie deklaratywnym stan systemu. Moduły są następnie wykonywane. Po wykonaniu moduły są kasowane. Słowo klucz tutaj to deklaratywny stan systemu. Czyli coś co nam opisuje jaki jest pożądany końcowy stan – jeżeli coś odbiega od założeń my mamy prawo odpowiednio zareagować, jak? zależy od nas.
Ansible najlepiej nadaje się do środowisk już istniejących, np. kiedy przejmujemy "legacy system" i musimy wesprzeć się automatyzacją, to możemy dodawać nowe zmiany już w sposób kontrolowany, przy pomocy receptur pisanych w Ansible.
Plusem Ansible jest prosta konfiguracja zmiennych i zadań do wykonania na środowisku oraz brak konieczności instalowania na klientach (w puppet musimy zainstalować puppet-agent na mszynkach).

Oczywiście mamy jeszcze do dyspozycji Chef, Salt i wiele innych możliwości.

Oto porównenie kilku narzędzi automatyzacji opisu systemu jako kodu.


Kolejnymi ważnymi pojęciami, które warto kojarzyć w kontekście konfiguracji jako kodu jest:

Platform as a service - PaaS - opis całej platformy w kodzie, który pozwala na postawienie np: całego naszego systemu w innej chmurze publicznej w celu wykonania testów lub sprawnej migracji do modelu hybrydowego.

Function as a service - FaaS - funkcje w chmurze (koncepcja serverless computing), dzięki którym nie musimy budować wielu mikroserwisów. Są to funkcje zazwyczaj dostępne publicznie po protokole HTTP i oferujące ~kilka minut przetwarzania naszych danych wejściowych. W wielu chmurach publicznych umożliwiają łączenie z wieloma usługami wewnętrznymi a nawet zewnętrznumi spotkałem się z takim ciekawym przypakiem w Azure, że można np: wpisywać do Google Docs rezultaty przetwarzania danych z FaaS.


Oto ciekawe porównanie, IaaS, PaaS i FaaS:

Pamiętaj, kiedy potrzebujesz potężnych narzędzi operacyjnych. Musisz napisać kod.